Mas du Midi

Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden

Reservering

Bij de Mas kan je reserveren per mail of telefoon (0031653743750}. Wij sturen je een bevestiging met het factuurbedrag. Indien je binnen 10 dagen na ontvangst van de bevestiging het aan te betalen bedrag overmaakt op onze rekening, is de reservering definitief.

Huur

Wij stellen het zeer op prijs indien er in de accommodatie niet wordt gerookt.
De gîtes en de ingerichte tenten worden in het hoogseizoen verhuurd per week vanaf 15.00 uur bij aankomst tot 10.00 uur bij vertrek.
Tegen betaling kunnen we eventueel extra bedden plaatsen. Dit dient vooraf overlegd te worden.
Wij gaan er van uit dat je de accommodatie achterlaat zoals je hem aantrof bij aankomst; netjes en met complete en in goede staat verkerende inventaris. Mocht dat niet zo zijn dan behouden wij ons het recht voor de kosten door te berekenen. Vermiste of kapotte zaken aan de accommodatie en/of inventaris worden ter plekke verrekend.
Gas en water zijn bij de huurprijs inbegrepen. De verhuurder heeft in het geval van noodzakelijk onderhoud altijd het recht het gehuurde te betreden en de werkzaamheden uit te voeren. Het onderhoud van het zwembad en de terreinen zal met zo min mogelijk overlast worden uitgevoerd.
Voor alle tarieven geldt dat prijswijzigingen zijn voorbehouden en dat aan deze informatie geen rechten kunnen worden ontleend.

Huisdieren

Na overleg zijn de meeste huisdieren bij ons van harte welkom. De normale gedragsregels zijn uiteraard wel van toepassing, dus honden aangelijnd.

Aansprakelijkheid verhuurder

Het verblijf op en het gebruik maken van de faciliteiten van Mas du Midi zijn geheel voor eigen risico. Wij kunnen geen enkele aansprakelijkheid aanvaarden voor schade of ongemakken die ontstaan zijn op het domein. Wij doen er alles aan om het verblijf geheel naar jouw zin te maken. Voor ongemakken voortkomend uit veranderingen in de situatie kunnen wij geen aansprakelijkheid aanvaarden. De huurder gaat ermee akkoord het gehuurde met vereiste zorg te bewonen, met inachtneming van de rust voor de omgeving. Indien de huurder zich niet als goed huurder gedraagt of hinder of last veroorzaakt voor de omgeving, kan hem de verdere toegang tot het gehuurde worden ontzegd. De huurovereenkomst wordt dan van rechtswege als ontbonden beschouwd, waarbij géén aanspraak kan worden gemaakt op terugbetaling van de huursom.

Annulering

Bij annulering meer dan 8 weken voor aanvang van de verhuurperiode, wordt het gehele aanbetaalde bedrag onder inhouding van € 25,00 administratiekosten teruggestort. Bij annulering binnen 8 weken voor het begin of na aanvang van de huurperiode is de huurder verplicht het totale huurbedrag te voldoen. Er wordt binnen deze 8 weken ook géén compensatie betaald in geval van “force majeure” (iets dat niet valt te voorzien of buiten de invloed van de verhuurders valt, zoals weersomstandigheden e.d.). Mocht gereserveerde accommodatie in de geannuleerde periode alsnog worden verhuurd, dan vindt gehele of gedeeltelijke restitutie plaats van het oorspronkelijk betaalde huurbedrag. Eén en ander geldt ook voor gereserveerde kampeerplekken.